אבטחה

כל השירותים הפיננסיים שלנו מפוקחים בכל שלב

security
Aquila Aquila AG. Ltd., חברת האם של טולדו קפיטל בע"מ, היא איגוד של מנהלי נכסים שוויצרים עצמאיים, המנהלת נכסים בשווי של יותר מ-5 מיליארד דולר ארה"ב.
  Aquila AG. Ltd., חברת האם שלנו, נמצאת בפיקוח מלא של רשות שוק ההון השוויצרית (FINMA), הגוף המפקח העליון בשוויץ.
vsv logo טולדו קפיטל בע"מ חברה ב-SAAM, האיגוד השוויצרי לניהול נכסים.
 


PricewaterhouseCoopers הם רואי החשבון המבקרים של טולדו קפיטל.