אבטחה

כל השירותים הפיננסיים שלנו מפוקחים בכל שלב

security
Aquila v2 Aquila & Co. Ltd., חברת האם של טולדו קפיטל בע"מ, היא איגוד של מנהלי נכסים שוויצרים עצמאיים, המנהלת נכסים בשווי של יותר מ-5 מיליארד דולר ארה"ב.
  Aquila & Co. Ltd., חברת האם שלנו, נמצאת בפיקוח מלא של רשות שוק ההון השוויצרית (FINMA), הגוף המפקח העליון בשוויץ.
vsv logo טולדו קפיטל בע"מ חברה ב-SAAM, האיגוד השוויצרי לניהול נכסים.
 


PricewaterhouseCoopers הם רואי החשבון המבקרים של טולדו קפיטל.