ניהול הון

גישה רב צדדית לניהול ההון שלך

ניהול תיק השקעות

 • ניהול פרטני של הנכסים
 • פיקוח ובקרה על תיק ההשקעות הבינלאומי
 • התאמת אסטרטגיית ההשקעות להתחייבויותיך

איחוד

 • חשבונות בנק מאוחדים
 • הקצאת נכסים מאוחדת
 • הקצאת מט"ח מאוחדת

פיקוח

 • פיקוח על עמלות הבנקים
 • טיפול בתקשורת מול הבנק
 • פיקוח על מחירי סחר והוצאות עסקאות

בקרה

 • שינויים רגולטוריים
 • המנעות מסיכונים בנפח גדול
 • סיכונים פוליטיים וכלכליים

 

Wealth Manage