המשימה שלנו

אנו פועלים באמצעות השקעות ישירות, קרנות השקעה ומכשירים פיננסיים אחרים, בהתאמה לתיקי ההשקעות של לקוחותינו.

בבחירת אפיקי ההשקעה, מומחי ההשקעות שלנו נעזרים גם בעקרונות של כלכלה התנהגותית. זיהוי מוקדם של מגמות בשוק מאפשר לנו לרתום אותן לטובת לקוחותינו בעודן בראשיתן.

סגנון ההשקעה שלנו הוא פעיל, עם התמקדות בהקצאת נכסים.

תשואה מותאמת סיכון מיטבית

בהתחשב בפרופיל ובמגבלות הרלוונטיות של כל לקוח, משוקללים סוגי הנכסים השונים כך שייצרו יחסי תשואה מותאמת סיכון מיטביים, כאשר לעיתים קרובות הרווחים הגבוהים ביותר משמעם הסיכון הגבוה ביותר.

גיוון

פיזור ההשקעות על פני מגוון של סוגי נכסים ומטבעות מביא ליצירת אפקט גיוון חיובי המשפיע על פרופיל התשואה מותאמת הסיכון של תיק ההשקעות שלך.

גישת 'הטוב ביותר בקטגוריה'

כאשר מדובר בהשקעות קולקטיביות, אנו בוחרים את מנהלי ההשקעות המומחים המובילים, הן בשווקים ספציפיים והן בתחומי השקעה ברחבי העולם.

Investment Principles