שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

1. מהו פמילי אופיס (Family Office)?

פמילי אופיס מורכב מצוות מסור של אנשי מקצוע העובדים למענך. המשרד מציע שירותי פיקוח וניהול הפעילות הפיננסית הכוללת של משפחות בעלות אמצעים.

המיקוד העיקרי הוא בשימור הונך באמצעות התאמה אופטימלית של אסטרטגיות השקעה ותכנון הון. כך תובטח צמיחה של הונך והעברתו לדור הבא.

פמילי אופיס יחידני משרת אך ורק משפחה אחת.

פמילי אופיס רב משפחתי משרת מספר לקוחות נבחרים בניהול ההון הכולל שלהם.

טולדו קפיטל הוא משרד רב משפחתי. אנו מציעים את מלוא קשת השירותים: תכניות לניהול הון, מינהל פיננסי, תכנון הון וגישה להשקעות נדל"ן מגוונות.

ניהול ההון מתחיל בבניית אסטרטגיית השקעה גלובלית עבור הנכסים הנזילים שלך, בהתאם להתחייבויות ולדרישות של משפחתך.

מינהל פיננסי מורכב מפיקוח ובקרה על השקעות, איחוד החשבונות השונים ובחינת עלויות וסיכונים.

תכנון הון הוא הבחירה במבנה פיננסי מסוים. למרות שטולדו קפיטל אינה מספקת ייעוץ משפטי או יעוץ מס, אנו מלווים את עבודת המומחים בתהליכי ההקמה של נאמנויות, עמותות וביטוחי חיים. אנו מממשים את חזונכם לגבי העתיד הפיננסי המשפחתי שלכם, ומבססים את מורשתכם.

2. האם אתם זקוקים לפמילי אופיס אם אתם עובדים עם בנק פרטי או עם מנהל תיקים?

כן. בסביבה הפיננסית המורכבת של ימינו, העסקת מומחה מנוסה לניהול פעילות ההשקעה הכוללת היא צעד חיוני עבור כל משפחה בעלת אמצעים. פמילי אופיס הוא גורם עצמאי ובלתי תלוי אשר אינו קשור לכל בנק או מוסד. הוא מציע ייעוץ חסר פניות, לטובת הלקוח בלבד, במטרה להשיג את יעדי הלקוח.

3. במה שונה גישת ההשקעות של פמילי אופיס ממה שחוויתם עד כה?

החלטות בנוגע להשקעה מתקבלות בטולדו קפיטל על בסיס התמונה הכוללת של מצבך הפיננסי/המשפחתי, בראייה ארוכת טווח. פמילי אופיס מתרכז בהקצאת נכסים וגיוון השקעות ושם לו למטרה לשמר את הנכסים למען הלקוח ולטובת הדורות הבאים.

 

4. במה שונים אפיקי ההשקעה בהם אנו משתמשים מאלו בהם משתמש הבנק שלך?

טולדו קפיטל היא יועץ פיננסי עצמאי וכל מעייניה נתונים לאינטרס של הלקוח.

אין לנו כל הכנסה נוספת מעבר לדמי הניהול המשולמים לנו על ידי הלקוח. מטרתנו היחידה היא השגת המטרות של לקוחותינו, ושביעות רצונם. לפיכך:

  • אנו ממוקדים במנהלי קרנות 'הטובים ביותר בקטגוריה', בכל אחת מקטגוריות הנכסים.
  • כל אפיקי ההשקעה שלנו שקופים לחלוטין, ללא כל הוצאות נסתרות.
  • אנו פונים רק למנהלי קרנות שהביצועים שלהם עלו על ביצועי השוק בשנים האחרונות.
  • ביכולתנו ליישם רעיונות השקעה חדשניים המקדמים את הביצועים הכוללים מבלי להגדיל את הסיכון.
  • ביכולתנו להתקשר עם מנהלי קרנות בוטיק שהוכיחו את עצמם, ושאינם נגישים למוסדות פיננסיים גדולים. 

5. מהו קיבוץ נכסים ולמה זה כל כך חשוב?

 קיבוץ כל הנכסים העוברים לסוחר שבבעלותך מאפשר תמונה בהירה של כלל נכסיך ושל רכיבי הסיכון שלהם.

יכולות קיבוץ הנכסים הגבוהות של טולדו קפיטל מאפשרות ביצוע גיוון נכסים אחראי, המאפשר מדידה שוטפת של גורמי הסיכון הנלווים לכל סוגי נכסיך, ויכולת תגובה מידית לשינויים בשוק.

6. האם פמילי אופיס מגדיל את העלויות שלי?

לא. החיסכון בעלויות הקיימות מפצה על כל הוצאה נוספת הכרוכה בשימוש בפמילי אופיס. בטולדו קפיטל אנחנו מצליחים  לבטל את העמלות המיותרות, להפחית חיובים בנקאיים ולהימנע מהפסדי הון. מאחר שאנו חופשיים לבחור את היועצים הטובים ביותר בכל תחום, ביכולתנו להתקשר עם מנהלי השקעות ברמה המוסדית. עמלות מופחתות אלה מובילות לביצועים משופרים.

7. האם אתה זקוק לבקרת עלויות ?

כן, טעויות גדולות ויקרות עלולות לקרות ואכן קורות מדי יום. בטולדו קפיטל אנו בודקים את מחירי הסחר, העמלות, העמלות הנסתרות, פעולות בנקאיות שגויות והכנסות מריביות ודיבידנדים בכל התכתובות מול הבנק. כל טעות שנמצאת מטופלת בתוך 30 יום – במסגרת מגבלת הזמן שקבע הרגולטור.

8. האם אצטרך לשנות בנקים?

לא.  אנחנו בטולדו קפיטל עובדים עם כל בנק, על פי בחירתך. המוסד הפיננסי המתאים ביותר ייבחר בשיתוף פעולה איתך.

9. האם יש לי סיכון בעבודה עם פמילי אופיס?

לא, פמילי אופיס עובד על סמך ייפוי כוח מוגבל בלבד. טולדו קפיטל בע"מ היא חברת בת של Aquila & Co. Ltd., המפוקחת על ידי FINMA (רשות הפיקוח של השוק הפיננסי בשוויץ) בהיותה סוחרת בניירות ערך ובנק. Aquila & Co. Ltd. וטולדו קפיטל בע"מ הן חברות SAAM, איגוד מנהלי הנכסים בשוויץ. Aquila & Co. Ltd. מפוקחת על ידי משרד רואי החשבון PricewaterhouseCoopers בע"מ.